Brainport Industries Human Capital Platform

In 2022 is dit initiatief van start gegaan met de volgende bijeenkomsten:

  • 22 september: startbijeenkomst van het Human Capital Platform
  • 1 december: Belonen en binden van medewerkers 

In 2023 stonden de kwartaalbijeenkomsten in het teken van:

  • 9 maart: werving van personeel en aantrekken van medewerkers
  • 29 juni: arbeidsrelaties en arbeidsvoorwaardes
  • 28 september: performance / competition management
  • 7 december: engagement op de werkvloer

In 2024 stonden de volgende thema's centraal bij de kwartaalbijeenkomsten:

  • 21 maart: keynote door Prof. Dr. Ton Wilthagen over 'Andere arbeidsmarkt, ander HRM!'
Sluit