Brainport Industries Human Capital Platform
240321 'Andere arbeidsmarkt, ander HRM!' keynote Prof. Dr. Ton Wilthagen

240321 'Andere arbeidsmarkt, ander HRM!' keynote Prof. Dr. Ton Wilthagen

Op donderdag 21 maart 2024 kwamen (aspirant-)leden en ambassadeurs van het Human Capital Platform bij elkaar om elkaar te ontmoeten en inspiratie op te doen. Speciale gast was deze middag Prof. Dr. Ton Wilthagen van de Tilburg University.

Marc de Rooy, coördinator van het Human Capital Platform, heette de aanwezigen van harte welkom in de schakelruimte op de Brainport Industries Campus.  Fijn om bekenden, maar ook nieuwe gezichten te ontmoeten. Hij ging nog even kort in op de uitgangspunten van het Human Capital Platform. 

Daarna gaf Marc het woord aan de speciale gast van deze middag, Prof. Dr. Ton Wilthagen van de Tilburg University. De titel van zijn presentatie was 'Andere arbeidsmarkt, ander HRM!' In zijn verhaal duidde Ton de veranderingen in onze economie, de technologie, de impact daarvan op de arbeidsmarkt en hoe dat allemaal impact heeft op het vlak van Human Resources Management. Het was een zeer boeiende en inspirerende keynote die de nodige vragen en interactie vanuit de deelnemers opriep.

Daarna kregen Richard Kersten en Natasja Muskens kort het woord over het samenwerkingstraject "Anders kijken naar talent" (zie de presentatie op de besloten LinkedIn pagina).
En Leo Robben vertelde kort over het aanbod van studenten via EU Flex (zie ook hiervoor de presentatie op de besloten LinkedIn pagina).

Na een korte pauze werd in groepjes nagepraat over hetgeen Ton had verteld en de impact op ieders werk. Ook werden ideëen uitgewisseld.   

Marc sloot de bijeenkomst af onder dankzegging aan de keynote spreker Prof. Dr. Ton Wilthagen. Er werden plenair nog een paar vragen uit de groepsdisccusies aan Ton gesteld. Daarna overhandigde Marc een presentje aan Ton en hij nodigde iedereen uit om nog even na te praten met elkaar en met de spreker van deze middag.

Noteer alvast de datum van de volgende kwartaalbijeenkomst  27 juni 2024 in je agenda.  Het thema zal zijn AI en HRM. Uitnodiging en programma volgen.

Sluit