Brainport Industries Human Capital Platform
230928 'Performance Management en ontwikkeling' Human Capital Platform

230928 'Performance Management en ontwikkeling' Human Capital Platform

Tijdens de kwartaalbijeenkomst van het Human Capital Platform Brainport Industries stond op 28 september 2023 het thema performance management en ontwikkeling centraal. Treams en Learned gaven uitleg over hun tool, inclusief een live demo en een klant die haar ervaringen met het gebruik van de tool deelden. Het was een levendige en interactieve bijeenkomst door de grote opkomst van de leden, waarvan een aantal ook hun stagiaire hadden meegenomen.

Sluit