Brainport Industries Human Capital Platform
230629 'Competitief arbeidsvoorwaardenbeleid' Human Capital Platform

230629 'Competitief arbeidsvoorwaardenbeleid' Human Capital Platform

Tijdens de kwartaalbijeenkomst van het Human Capital Platform Brainport Industries op donderdag 29 juni 2023 gaf Marc de Rooy een toelichting op de doelstellingen van het Human Capital Platform en de activiteiten. Daarna gaven Anke Meuffels en John Kerkhoffs van Koninklijke Metaalunie inzicht in hoe zij omgaan met functie-indelingen, salarishuis, compensatie, flexibilisering en de door hen ontwikkelde benchmark tool. Na de pauze gaf de firma Mercer uitleg over hun Employee Reward Program en voorbeelden van de beleving van aangeboden benefits door werkgevers aan werknemers. Tijdens het informeel samenzijn werd door de deelnemers uitgebreid gebruik gemaakt van de gelegenheid om door te praten met de sprekers. 

Sluit