Brainport Industries Human Capital Platform
220922 Launch Human Capital Platform

220922 Launch Human Capital Platform

Op 22 september 2022 vond de lancering van het Human Capital Platform plaats op de Brainport Industries Campus. Marc de Rooy heette de aanwezigen welkom en hij vertelde waarom het Platform is opgericht en wat de doelstellingen en activiteiten zijn. Daarna gaf hij het woord aan Simone Kaper die haar collega Susan Nooijen verving namens Kaper Nooijen Advocaten. Haar verhaal ging over de zieke medewerker en wat de consequenties en gevolgen zijn van (langdurige) ziekte. Na de pauze werden de deelnemers in de gelegenheid gesteld om samen verder te praten over dit onderwerp. De bijeenkomst werd afgesloten met een informeel samenzijn met netwerkborrel. 

Sluit